Wellicht is jouw grootste angst werkelijkheid geworden: je bent ontslagen. Vooral wanneer jij erg tevreden was over jouw werk kan dit een enorme teleurstelling zijn. Zo ben jij zowel jouw baan als inkomen verloren. 

Doordat het ontslag in veel gevallen kan leiden tot grote financiële problemen, heeft de Nederlandse overheid een belangrijke maatregel ingevoerd: de transitievergoeding. Deze vergoeding dient als compensatie om de werkloze periode de verplichte kosten te kunnen betalen. Dat voortkomt immers veel financiële schade. Benieuwd naar de hoogte van jouw transitievergoeding? Lees snel verder.

Transitievergoeding berekenen

De hoogte van de transitievergoeding is te berekenen aan de hand van twee meetinstrumenten: het maandsalaris van de werknemer en het aantal halve dienstjaren. De berekening van de transitievergoeding gaat in alle gevallen op dezelfde wijze, ongeacht leeftijd of werkervaring. De transitievergoeding is per januari 2021 maximaal €84.000 bruto.

Als transitievergoeding krijgt de werknemer een derde van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar vanaf de eerste werkdag van de werknemer.

Over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst geldt een andere formule: (bruto salaris dat ontvangen is over het resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (⅓ bruto maandsalaris / 12).

Het aantal dienstjaren

Bij de berekening van het aantal dienstjaren wordt gekeken naar halve jaren. Indien de werknemer meerdere overeenkomsten heeft gehad, maar niet aan een stuk door heeft gewerkt voor de betreffende werkgever, worden alle overige overeenkomsten ook meegeteld in de berekening. Dit geldt echter alleen als er niet meer dan zes maanden tussen de overeenkomsten liggen. Hierbij gelden overigens twee uitzonderingen:

  • Indien de voorafgaande contracten elkaar hebben opgevolgd, tellen alleen de opvolgende contracten met tussenpoos van drie maanden. Tot en met 2015 mochten er immers enkel drie maanden tussen de contracten liggen.
  • Indien de werknemer voor zijn/haar achttiende in dienst was, worden enkel de maanden waarin het persoon maximaal 12 uur per week werkte mee. Dit geldt enkel voor de maanden waarin het persoon achttien was.