We denken vaak dat elke verzekeraar eigenlijk wel min of meer hetzelfde aanbod heeft. Bovendien vermoeden we eveneens vaak dat de werkwijze die door elke verzekeraar wordt gehanteerd ook min of meer hetzelfde is. Dat is eigenlijk niet helemaal juist, in tegendeel. Neem nu bijvoorbeeld De Vereende. Deze verzekeraar heeft er haar missie van gemaakt om zoveel mogelijk mensen te voorzien van een passende verzekering waar ze behoeften aan hebben. Het is best mogelijk dat andere verzekeraars deze mensen niet langer als klant willen aanvaarden. Dit bijvoorbeeld omdat ze misschien in het verleden teveel (verwijtbare) schadegevallen hebben gemeld. In dat geval kan Vereende je helpen om alsnog de gewenste verzekering af te kunnen sluiten.

 

Welk probleem stelt er zich bij verschillende verzekeringnemers?

Voor veel mensen is het afsluiten van een bepaalde verzekering de normaalste zaak van de wereld. Voor anderen geldt dat echter helemaal niet. Wat namelijk bijvoorbeeld wanneer je in het verleden al eens geconfronteerd bent geweest met financiële problemen waardoor je niet in staat was om je verzekeringspremie te betalen? De kans is ongelofelijk groot dat dit ertoe zal hebben geleid dat je niet langer in staat bent om bij een gewone verzekeraar een verzekering af te sluiten. Dat is een groot probleem en wel omwille van verschillende redenen:

  1. Je loopt een zeer groot risico door bepaalde verzekeringen niet af te sluiten;
  2. Bepaalde verzekeringen dienen wettelijk verplicht te worden afgesloten;

Het is echter niet omdat je bij een standaard verzekeraar niet (meer) terecht kan dat er geen enkele mogelijkheid meer bestaat om nog een verzekering af te sluiten. De ene verzekeraar is dan ook zeker de andere niet. De Vereende is bijvoorbeeld een verzekeraar die nagenoeg elke aanvraag positief behandelt. Dat betekent dat je bij deze verzekeraar wellicht zonder al teveel problemen nog de gewenste verzekering zal kunnen afsluiten. Je dient er wel rekening mee te houden dat hier bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn.

 

Welke verzekeringen kan je afsluiten bij De Vereende?

Het is dus duidelijk dat je ook wanneer je niet langer terecht kan bij een standaard verzekeraar wel nog steeds een beroep kan doen op De Vereende. De vraag die veel mensen zich dan wellicht meteen zullen stellen heeft te maken met het soort verzekeringen die ze kunnen afsluiten. Wat dit betreft kan je onder meer denken aan de verzekeringen die je hieronder aantreft:

  1. Een autoverzekering;
  2. Zakelijke brandverzekering;
  3. Rechtsbijstandsverzekering;
  4. Verzekering voor evenementen;
  5. Een verzekering voor leegstaande panden;
  6. Een verzekering voor praalwagens;

In eerste instantie is het dus mogelijk om vrij alledaagse verzekeringen af te sluiten bij De Vereende. Voor veel mensen zijn deze alledaagse verzekeringen echter niet meer zo eenvoudig te verkrijgen. Dit aldus omdat ze in het verleden geconfronteerd zijn geweest met bepaalde problemen. In het bijzonder een lang aanslepende betalingsachterstand kan roet in het eten gooien. Indien je het aanbod van De Vereende wat meer van naderbij gaat bekijken zal je evenwel ook kunnen vaststellen dat er een aantal minder voor de hand liggende verzekeringen in terug te vinden zijn.

 

Bijzondere verzekeringen afsluiten bij De Vereende

De hierboven terug te vinden lijst maakt meteen duidelijk dat er in het aanbod van De Vereende een groot aantal verschillende verzekeringen zijn terug te vinden die ook vrij lastig af te sluiten zijn. Dit past in het profiel waar deze verzekeraar over beschikt. Voor het merendeel van de standaard verzekeraars geldt vaak dat zij het vooral belangrijk vinden om het risico dat ze lopen zoveel mogelijk te beperken. Dat geldt niet voor Vereende. Zij wil best wat meer risico lopen, al spreekt het voor zich dat er daar wel bepaalde zekerheden tegenover dienen te staan. Hoe dan ook, het afsluiten van een verzekering voor bijvoorbeeld een praalwagen of voor een leegstaand pand is standaard niet bepaald eenvoudig te noemen. Door een beroep te doen op De Vereende wordt dat in één klap veranderd.

 

Waar moet je precies rekening mee houden?

Het spreekt voor zich dat De Vereende niet zomaar bijzondere en vaak ook behoorlijk risicovolle verzekeringen gaat verstrekken aan derden. In ruil daarvoor wil ze dan ook graag bepaalde zekerheden ontvangen. Omwille van deze reden dien je er als verzekeringnemer bij deze partij rekening mee te houden dat je geconfronteerd kan worden met bepaalde extra zekerheden die moeten worden verstrekt. Het is dan ook zeker niet zo dat je bijvoorbeeld bij Vereende een autoverzekering zonder check kan afsluiten. Ze doen die controle huis wel, maar zijn alleen net wat meer bereid om wat risicovollere verzekeringnemers alsnog een verzekering aan te bieden.

Bovenstaande geeft het natuurlijk al een beetje aan, ook deze verzekeraar wil zich zo optimaal mogelijk verzekeren. Dat gebeurt op twee verschillende manieren. In eerste instantie wordt er voor de verzekering die wordt afgesloten een hogere verzekeringspremie gevraagd in vergelijking met andere verzekeringsmaatschappijen. Dit betekent dat je vaak een stuk dieper in de buidel moet gaan tasten. Dat is echter niet alles. Bovendien is het namelijk ook zo dat er een bepaalde financiële waarborg kan worden gevraagd. Blijkt op een zeker ogenblik dat je niet in staat bent om de prijs van een bepaalde verzekering te betalen? Dat kan dit worden opgevangen door middel van de borg die je verstrekt.

 

Voor wie is De Vereende een interessante verzekeraar?

In de basis spreekt het voor zich dat je beter af bent bij een gewone verzekeraar. Voor heel wat mensen is dit echter geen optie meer. Bovendien is het zo dat je vaak in de praktijk niet onder het afsluiten van een bepaalde verzekering uit kan komen. Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven geldt dit bijvoorbeeld voor de WA-verzekering. Dit is een wettelijk verplichte verzekering waarvoor geldt dat iedereen ze moet afsluiten die met een auto de weg op gaat. Als je dat niet meer kan doen bij een standaard verzekeraar biedt een partij als De Vereende een interessant alternatief, ook al weet je natuurlijk dat een verzekering bij deze partij toch net wat duurder is dan bij een gewone verzekeraar. Hoe dan ook, ben jij iemand die al meermaals is geweigerd bij andere verzekeraars en wil je graag een bepaalde verzekering afsluiten? Dan kan een beroep doen op Geennee.nl voor jou mogelijks de perfecte oplossing betekenen.