De kans is groot dat jij als ondernemer wel eens hebt gehoord van een ‘personal holding’. Een van de eerste vragen die opkomt bij het oprichten van een BV is namelijk: moet ik mijn BV oprichten met een holding? De holdingstructuur is erg populair onder ondernemers en wordt vaak bij het oprichten van een BV geadviseerd. Maar waarom? In dit artikel leggen we je uit wat een holdingstructuur inhoudt, en wat de voordelen hiervan zijn. 

Wat is een holdingstructuur? 

Een holding is in principe een gewone BV. Je hebt een holdingstructuur op het moment dat jij de aandelen houdt in de holding en de holding op haar beurt de aandelen houdt in de werk-BV. In de werk-BV worden de activiteiten van de onderneming uitgevoerd. 

Waarom een holdingstructuur oprichten? 

Het oprichten van een holdingstructuur brengt behoorlijk wat voordelen met zich mee. 

Risico’s spreiden

Het grootste voordeel van de holdingstructuur is dat jij nog beter beschermd bent in geval van faillissement van de werk-BV. Veel ondernemers kiezen voor de BV vanwege de beperkte aansprakelijkheid. Hun eigen vermogen is met een BV veilig in geval van een faillissement. Een holding oprichten naast je werk-BV geeft je zekerheid dat naast je eigen vermogen ook de waardevolle zaken die je in je werk-BV hebt opgebouwd, beschermd zijn. Door je domeinnamen, merkrechten en bedrijfspand onder te brengen in een aparte holding kan jij je opgebouwde meerwaarden niet kwijtraken in een eventueel faillissement van de werk-BV. 

Fiscale voordelen

Het oprichten van een holdingstructuur is fiscaal gezien erg voordelig, wanneer je winst uit je werk-BV wilt halen. Door de zogeheten deelnemingsvrijstelling wordt winst, waarover je al belasting hebt betaald in de werk-BV, niet nog een keer belast in de holding. Zo kan jij zonder belasting te betalen eenvoudig je winst uit je werk-BV halen, door middel van het uitkeren van de winst aan je holding. Je kan deze winst dan gebruiken om bijvoorbeeld herinvesteringen te doen of een hypotheeklening aan jezelf te verstrekken. Heb je geen holding? Dan dien je de winst uit de werk-BV aan jezelf in privé uit te keren en betaal je hierover 26,9% belasting. 

Hypotheeklening

Een ander voordeel van de holdingstructuur is dat je vanuit je holding een hypotheek lening aan jezelf kan verstrekken. Dit bespaart je het betalen van rente aan de bank. Je hoeft dan namelijk niet rente aan de bank te betalen, maar aan je holding. Het geld dat je betaalt in de vorm van rente blijft zo van jou. Daarnaast kan je deze rente ook gebruiken als aftrekpost voor je inkomstenbelasting. 

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is een regeling voor de ‘werkgever’ die inhoudt dat je maximaal 1,2% van je totale fiscale loonsom (alle bruto beloningen zonder belastingheffing bij elkaar opgeteld) onbelast kan gebruiken als ‘vrije ruimte’.  Als jij als DGA een aandelenbelang hebt van 95% in je werk-BV middels de holding kan jij zowel in je werk-BV als in je holding gebruik maken van de werkkostenregeling. Over dit bedrag hoef je dan geen belastingen te betalen, mits jij het geld uitgeeft aan jezelf als DGA of aan je werknemers. 

Met welke vennootschap maak je gebruik van de werkkostenregeling? Zowel de werk-B.V. als de holding kan onder de regeling vallen. De DGA is in dienst van de holding en wordt vervolgens door middel van een managementovereenkomst door de werk-B.V. ingehuurd. De werk-B.V. brengt de loonkosten hiervoor bij de holding in rekening. Heeft de DGA een aandelenbelang van 95%? Dan kan hij met zowel de werk-B.V. als de holding gebruik maken van de werkkostenregeling. Via de concernregeling kunnen de vrije ruimtes van beide ondernemingen bij elkaar worden opgeteld. 

Hoe richt je een holdingstructuur op? 

Zoals eerder vermeld, zijn er twee BV’s nodig voor een holdingstructuur. Namelijk een BV en een holding. Bij Ligo kan je eenvoudig online zowel je BV opzetten als je holding. Het is overigens aan te raden om je holdingstructuur in een keer op te richten. Als je ervoor kiest om later pas een holding op te richten, riskeer je namelijk hoge kosten voor een aandelenoverdracht. Je zal de aandelen in de werk-BV dan moeten overdragen aan je nieuwe holding.

Om er tenslotte voor te zorgen dat jouw onderneming een geheel vormt en als een wordt gezien door de Belastingdienst, dien jij de volgende contracten af te sluiten: 

  • Een arbeidsovereenkomst DGA: deze overeenkomst zorgt ervoor dat de Belastingdienst kan zien dat je als werknemer in ‘loondienst’ bent bij de holding en salaris van de holding ontvangt. 
  • Een managementovereenkomst: in deze overeenkomst leg je de verhoudingen tussen jou als DGA, de holding en de werk-BV vast. Je bepaalt hierin onder andere de hoogte van de managementvergoeding. 
  • Twee rekening-courant overeenkomsten: in de praktijk schiet je regelmatig kleine bedragen voor de holding of de werk-BV voor. De Belastingdienst kan dit voorschieten aanmerken als lenen, waardoor je zakelijke rente over de bedragen zou moeten betalen. Door middel van het sluiten van deze overeenkomsten zorg je ervoor dat alle geldvorderingen en geldschulden die de DGA en de werk-BV enerzijds en de holding en de werk-BV anderzijds met elkaar hebben, worden verrekend. 
  • Een aandeelhoudersovereenkomst: in het geval de werk-B.V. meer dan één aandeelhouder heeft, is het verstandig om een aandeelhoudersovereenkomst te sluiten. Zo kan je afspraken maken over wat er gebeurt als bijvoorbeeld een van de aandeelhouders eruit wil stappen.